33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu

1. Từ phép lịch sự cơ bản khi đến nơi công cộng..

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 1.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 2.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 3.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 4.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 5.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 6.

2. Đến cách cư xử lịch sự khi giao tiếp và trong các mối quan hệ

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 8.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 9.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 10.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 11.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 12.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 13.

3. Ăn mặc lịch sự vừa là tôn trọng người khác, vừa là tôn trọng chính bản thân mình

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 16.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 17.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 18.

4. Hay việc tôn trọng riêng tư cá nhân mà đôi khi chúng ta vẫn “vô tư” quên mất?

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 19.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 20.

5. Thời đại smartphone, nhưng không phải ai cũng biết nghe điện thoại đúng cách

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 22.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 23.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 24.

6. Muốn cưa đổ một ai đó, trước hết hãy chứng tỏ “phẩm chất quý ông” của mình đi đã nhé

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 26.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 27.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 28.

7. À mà cưa đổ rồi cũng vẫn phải nhớ những phép lịch sự dưới đây nữa nhé

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 30.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 31.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 32.

8. Cuối cùng, lịch sự chính là trân trọng tình cảm của những người xung quanh dành cho mình!

33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 34.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 35.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 36.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 37.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 38.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 39.
33 phép lịch sự tối thiểu chưa chắc ai cũng hiểu - Ảnh 40.

Đơn giản vì họ thương mình thôi mà!

18337436_1909443659340073_71399715_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s